INSPIRING MUSICAL EXCELLENCE

2017 Class Winners

Class Name ID No.
1 Danika Liu 98852896
01A Rachel Wei 98955986
01B Yuyou Duan 98829911
01C Joyce Xi 98682878
01D Mimi Jasmine Ye 98957079
02A Danika & Victor - Danika Liu, Victor Wang 98852896
02C Zhiyi & Zhixin - Zhiyi Wendy Zheng, Zhixin Sandy Zheng 98920483
02E The Dynamic Duo - Lauren Hung, Samantha Lin 98920945
02F The Fantastic Four - Karen Ip, Adelaide Chan, Nicole Chiu, Justin Song 98993536
03E Taliah Kim 98993038
03G Allegro Ensemble - Dong Im Seo, Hyun Jin Lim 98388747
05A Cecilia Chen 98958091
05B Emerson Zhibo Yu 98975254
05C Paul Wang 98937968
05D Andrew Lu 98664621
05E Matthew Li 98881597
05F Hai Lun Yu 98829638
05G Joyce Xi 98682878
05H Mina McKenzie 98885440
05I Cheng Yue Laura Li 98992873
05J Annie Yu Cao 98989944
110 Monica Tamm 98984284
140B The Lavenders - Helen He, Sarah Cao 98854800
140C Gaillard - Elizabeth Baranes, Eva Baranes 98990942
141 Lavender Girls - Sarah Cao, Helen He, Helen Xu 98854800
150A Jade Liang 98651027
150B Alexander Jando 98404694
150C Emily Leung 98959307
150D Georgia Kwiatkowski 98992770
150E Alistair Leong 98861727
150F Cameron Andres 98956363
150G Lyrie Murad 97959462
151A Scarlett Jando 98856418
151B Rita Zhu 98885376
151C Sophie Cunningham 98879405
151D Omer Murad 97959218
151E Ashley Pistilli 98957859
151F Gracie Ivany 98486093
151G Lyrie Murad 97959462
152A Sophia Strang 97959575
152B Olivia Keady 98992702
152C Maria Marshall 98305100
152D Roshaan Saulnier 97958863
153A Yasmin Pena 98993642
153B Isabelle Hui Bon Hoa 98992839
153C Sylvi Booth 98920761
153D Ava Maria Safai 98792335
154B Natasha Pulham 98993668
155C Juliet and Aria - Juliet Krilanovich, Aria Krilanovich 98560921
155D Little Women Duet - Gracie Ivany, Ashley PIstilli 98486093
160A Cameron Andres 98956363
160B Sylvi Booth 98920761
200 Ryan Hofman 98953611
201 Jaxon Jensen 98993195
202 Ryan Hofman 98953611
204 Ryan Hofman 98953611
207 Natasha Pulham 98993668
209 Riley McMitchell 98907608
210 Ryan Hofman 98953611
300A Lauren Wilkinson 98633421
300B Cameron Larson 98992893
301A Isabelle Hui Bon Hoa 98992839
301B Miki McGruer 98876277
302A Barbara Molesworth 98920174
303A Jillian Tam 98884378
303B Miki McGruer 98876277
304A Sophia Strang 97959575
305A Jillian Tam 98884378
305B Miki McGruer 98876277
306A Jordana Goddard 98880840
307A Jake Pringle 98992808
308A Jillian Tam 98884378
308B Simon Gidora 98992322
400A Rita Zhu 98885376
400B Pauline Schellekens 98869956
400C Omer Murad 97959218
400D Lucy Gill 98792984
400E Cameron Andres 98956363
400F Claire Bidulka 98825677
401A Pauline Schellekens 98869956
401B Thomas Zhang 98853661
401C Diana Andrews 98956493
402 Rita Zhu 98885376
402A Charis Li 98466721
402B Omer Murad 97959218
402C Sruthy Loganathan 98991974
402D Diana Andrews 98956493
402E Lyrie Murad 97959462
403A Lyrie Murad 97959462
405A Chanelle Yehia 98599737
406A Ruby Klein 98957207
406B Sophia Roberts 97959384
500A Henry You 98862166
500B Terry Deng 98990315
500C Wennie Xu 98989983
500D Nini Qiuzi Lu 163033
500E Abigail Dreizin 98992533
500F Giulianna Chen 98958276
502A Noah Petersen 98867496
502B Jasper Luan 98744465
502C Verity Leung 98958609
502D Mina Stefanovic 98958465
502E Tristan Yan-Klassen 99022133
502F Jack Liu 98795546
503A Yu Han Lotus Lei 98916343
503B Katina Tsaparas 98971790
503C Angela Lin 98716166
503D Jasper Kong 98510898
503E Brandon HaoYu Chen 98882458
503F Derek Lowe 98920096
504A Angelina Hu 98674385
504B Joanna Wong 98868939
504C Michael Wang 98958579
504D Songle Zhu 98779561
504E Lindsay Whitehead 98899057
504F Ethan Zhu 98958431
505A Noah Petersen 98867496
505B Ruonan Zhao 98857473
505C Michael Wang 98958579
505D Avril Ma 98919538
505E Zhongyi Huang 98830945
505F Rebecca Yang 98878441
506B Gareth Kwan 98918103
506C Savannah Tambellini 98741283
506D Vivian Shu 98990200
506E Lindsay Whitehead 98899057
506F Giulianna Chen 98958276
507A Yu Han Lotus Lei 98916861
507B Rowan Szekely 98992534
507C Songle Zhu 98779561
507D Candice Lam 98869972
507E David Jiang 98561777
507F Eileen Wang 98794193
508A Songle Zhu 98779561
508B Hudson Baker 98919769
540A Tiffany Chou 98917816
540B Adina Ragetli 98989874
540C Katelyn Cheng 98992921
540F Elsie Chan 98988613
541C Erika Liu 98976280
541F Kitty Shao 98956522
541G Alexa Reimer 98991706
542A Kaylie Lee 98991978
542C Cyrenius Yuen 98858609
543A Ashley Kuo 98897614
543B Hannah Burns 98984803
543D Alice Lee 98991207
543F Honoka Shoji 98883432
544A Anna Lee 98993890
544B Vera Yuan 98867685
544C Eileena Fan 98977566
544D Erika Liu 98976280
544E Katherine Ding 98957382
544F Honoka Shoji 98883432
544G Alexa Reimer 98991706
547A Lucas Hsu 98882104
547C Eileena Fan 98977566
547G Ai Okada 98990165
590A The Canadian Children Harp - Lucas Hsu, Story Hu, Chelsea Huang, Ashley Kuo, Kaylie Lee, Mason Lin, Evelina Lu, Charlie Sung 98882104
600A Gabriel Kennedy 98956750
600B Oliver Hong 98869811
600C Amanda Kevin 99004573
602A Eric Peterson 98920027
602B Preston Pan 99027366
602C Sormeh Motevalli 98993815
603A Eric Chen 98960276
603B Miguel Villarica 98724110
603C Madelyn J Lee 98993705
604A Hermione Cao 98869334
604B Jun Wu 98754804
604C Max Qinglin Li 98881291
605A Owen Wang 98869452
605B Harry Cheng 98760833
605C Paul Wang 98937968
606A Eric Chen 98960276
606B Miguel Villarica 98724110
606C Mianyun Huang 98830428
607A Owen Wang 98869452
607B Preston Pan 99027366
607C Amanda Zhang 99070769
608A Owen Wang 98869452
608B Alex Zhuozai Yang 97883075
608C Raymond Zhou 98865773
609 Graydon Baker 98920279
700A Darren Tsai 98988442
700B Chris Chu 98957440
700C Joyce Xi 98682303
701A Richard Wu 98916334
701B Chris Chu 98957440
702A Nina Wang 98172121
702B Boaz Leung 98992981
702C Susan Xia 98912725
703A Adam Sun 98920370
703B Henry Chan 98871895
704A Andrew Lu 98664621
704B Mimi Jasmine Ye 98957079
704C Susan Xia 98912725
705A Adam Sun 98920370
705B Chris Chu 98957440
705C Hai Lun Yu 98829638
706A Michael Masakazu Li 98760003
706B Chris Chu 98957440
706C Mina McKenzie 98885440
707A Carrie Ng 98920465
707B Matthew Li 98881597
707C Annie Yu Cao 98989944
708A Austin Ng 98957372
708B Declan Ng 98735947
709A Zachary Wong 98810357
709B Sophie Zheng 98755197
709C Mina McKenzie 98885440
710A Kristy Kwok 98953121
710B Key Ruan 98989951
711A Austin Ng 98957372
711B Emma Hoglund 98940188
711C Sylvia Nam 98993774
712A Fion Lam 98952879
712B Yue Lucas Qin 98250419
712C Annie Yu Cao 98989944
713A Zixu Qin 98921762
713B Vivian Chow 98952833
714A Tracy Sun 98776445
714B Lin Kai Zhang 98991914
715 Chris Chu 98957440
716A Carrie Ng 98920465
716B Maria Fedyushina 98521945
801A Bianca Thio 98958652
801B Johanna Kim 98921540
801C Sarah Butler 98993628
803A Ryan Chang 98761591
803B Da Wei Chan 98906696
803C Esther Van Rooi 98525680
804A Ashley Cai 98880851
804B Joanne Moon 98990321
804C Norah Mix 98957699
805A Hannah Sun 98883599
805B Lucas Liu 98989517
805C Thomas Kroeker 98987942
806A Ashley Cai 98880851
806B Emily Hua 98916862
806C Caleb Chiu 163043
807 Hojung Lee 98987597
808A Gabrielle Liu 98869983
808B Joseph Zheng 98904318
808C Sophia Bi 98920601
809A Curtis Wei 98921459
809B Sophie Zhang 98993683
809C Eric Tang 98913216
810B Kareen Huang 98884866
810C Mio Nakajo 98992623
811A Joseph Zheng 98904318
811B Alice Lee 98991463
812A Gabrielle Liu 98869983
812B Da Wei Chan 98906696
812C Norine Bao 98951364
821A Allice Wang 99025892
821B Megan Hingson 98920669
821C Joshua Lin 163037
821D Amy Zhang 98993538
822A Joshua Lin 163037
822B Rosalind Wang 98882611
822C Log Lin 98869424
823A Joshua Lin 163037
823B Rosalind Wang 98882611
823C Log Lin 98869424
824A Jocelyn Chui 98982114
824C Robin Neuvonen 98993263
825A Oshen Solecki 98868846
826A Joshua Hung 98760741
826B Rosalind Wang 98882611
826C Isabel Lago 98957301
827A Aidan Yu 98793995
827B Rosalind Wang 98882611
827C Isabel Lago 98957301
829A Mizuki Yaesawa 163042
829B Catherine Teng 98748556
829C Hyunku Chae 98830965
829D Joe Rapaport 98899715
829E Log Lin 98869424
850C Samuel Capier 98595174
860 Jisu Woo 98921599
861 Hannah Park 98993034
865 Simon Gidora 98984963
866 Simon Gidora 98984963
867 Vincent Iormetti 98919868
868 Jonathan Na 98881486
869 Hannah Park 98993034
870A Elliot Whitling-Reside 99001261
870B Julian Haranghy 98911670
870C Gillian Mok 98957925
870D Kai Segal 98884207
870E John-Paul Ng 98920013
870F Amanda Ho 98992606
870G Megan Cheng 98938881
870H Constantine Yannakoulias 98956225
871A Grace Xu 99069808
871C Younghyun Song 98954253
872A Benni Jiang 98956555
872C Catherine Mah-Young 98992335
872E Tasmin Carlow-Ujiie 98957485
872F Sadie Malmberg 163049
872G Alice Fang 98884845
872H Jennifer Lim 98921100
873A Adrian Lee 98940625
873C Aija Tso 98755100
873E Tasmin Carlow-Ujiie 98957485
873F Carl Cenerelli 98686746
873G Younghyun Song 98954253
874A Kevin Yuan 98919642
874B Bradley Mah-Young 98992115
874C Kevin Shan 98985122
874D Adam Dressel 98920516
874E Vinci Chen 98990652
875C Jackie Dong 98905207
875D Younghyun Song 98954253
876A Amanda Ho 98955244
876B Sophie Ibbetson-Lyon 98991591
876D Jennifer Lim 98921100
876F Grace Sohn 98831840
877A Gillian Mok 98957925
877C Yolanda Zhang 98883817
877E Eric Fang 98956173
877F Juliet Mehrabi 98632498
878A Cheryn Jeong 98920540
878C Ethan Lee 98987667
878D Constantine Yannakoulias 98956225
878F Grace Sohn 98831840
879C Yolanda Zhang 98883817
879F Audrea Wang 98967309
879G Amanda Ho 98992606
879I Grace Sohn 98831840
881 Hallie Young 98752877
881A Lincoln St John 98992675
881B Cedric Phillips 98989445
882 Davin Mar 98941626
883C Davin Mar 98941626
884A Cedric Phillips 98989445
884B Heather Chester 98958068
889B GO Duo - Olivia Chan, Gillian Mok 98633346
889C Liv and Cher - Olivia Kuri, Cheryn Jeong 98920540
889D The Mars - Davin Mar, Toby Mar 98941626
889F Jessie Lin & Jenna Wang 98990048
889I Jiayu Andy Xu, Bowen Yan 98918755
889J Sushi Bros - Fumiyuki Okochi, Kenta Okochi 98989444
889K Dualling Cellos - Aden Lee, Gabrielle Haslett 98957784
889L Twilight Violin Duo - Jocelyn Chui, Norine Bao 98984983
889M Megan and Jeffrey - Megan Wang, Jeffrey Kwan 98861714
890A Jessica Hua, Kareen Huang, Nina Tsai, Grace Xu 98937998
890B CIS Trio - Caroline Ho, Isabel Miller, Samantha Chan 98957876
890C Violists from the Vancouver - Davin Mar, Heather Chester, Dylan Yee, Lucas Mortensen 98941626
893A C & K No. 6 - Eva Wang, Doris Woo, April Liu, Grace Zhao, FeiYue Jiang, Vivian Tsui 98917429
893B C & K No. 7 - Ricky Zhu, Leo Liu, Roanna Lu, Yuka Ping Wu, Stephanie Ji, Susie Cao 98921606
896C NRG - Gabrielle Haslett, Norine Bao, Rosemary Crane 98957784
897A C & K No. 11 - Caroline Yu, Yolanda Zhang, Kevin Yuan, YongJian Li, Jerry Hong, Andy Yaxuan Wang, Eric Fang, Ethan Fang, Grace Yu, Michael Shu 98883817
897B C & K No. 8 - John Liang, Brad Chiu, Ole Ho, Mengze Wong, Selena Wang, Jason Yu, Sofia Chen, Sophia Bi, Melissa Zhun, Rain Zhai, Eric Tang, Max Long, Andy Zhang David Xia, Jerey Zhang 98958214
897D C & K No. 9 Vanstring - Has Shi, Clark Jingwei, Martin Huang, Jessica Yuan, Henry Wang, Raymond Liu, Monica Song, Jessica Song, Margret Yan, Katherine Zheng, Hannah Wen, Amy Wang, Kathy Xu, Marisa Song, Henry Wong 98871663
900A Yi Ling Wang 98326203
900C Ray Zhou 98792311
900E Weiwei Lu 99059827
900F Michelle Wang 98884597
900G JiMin Kim 98991848
900H Eunice Park 98988313
901A James Hou 98861588
901B Ariel Wang 98632085
901C Georgia Tuhten 98956737
901D Hiu Yan Nicole Lam 98870853
902A Elaine Yang 98947158
902B Eunice Park 98988313
903A James Hou 98861588
903B JiMin Kim 98991848
905A James Hou 98861588
905B Ariel Ziqian Wang 98632085
905C Shilpa Sharma 98884026
908A Cheng Yue Laura Li 98993046
908B Georgia Tuhten 98956737
909A Ariel Ziqian Wang 98632085
909B Georgia Tuhten 98956737
910A Kunhan Chen 98991981
910C Eui Gyeom Choi 98832045
910D Francis Sadleir 98400974
910E Jason Li 99014740
910F David Wang 99054850
911A Siho Ryoo 98993367
911B David Wang 99054850
912A Samuel Chu 98116246
912B Eui Gyeom Choi 98832045
912C Victor Mangas 98548716
913A Francis Sadleir 98400974
913B Charles Zha 99027093
913C Victor Mangas 98548716
914A Kunhan Chen 98991981
914B Jiarui Ni 98860833
914C Victor Mangas 98548716
914D Harry Xie 98683817
915A Ting Hsuan Chen 163046
915B Hyung Min Song 163041
915C Wenxin Wendy Jiang 98917685
915D Dee Gabrielle 98963593
918A Hyung Min Song 163041
919A Charles Zha 99027093
919B Iris Hwang 98989070
920 Eunice Park 98988313
925A Sacha Charity 98992261
926A Davin Mar 989422994
932A Ishaan Modi 98992994
934A Grace & Kylie - Grace Young, Kylie Ng 98720702
934B Lollipop Girls - Michelle Wang, Laura Li 98884597
935A VAM Duet - Sophie Riftin, Anya Murray 98658128
935B Meraki Quartet - Luke Vincent, Matthew Robinson, Chinley Hinacay, Jackson Bell 98993358
2000B Raymond Tian 98920403
2000C Hazel Szekely 98993307
2001A Olive Szekely 98993163
2001B Raymond Tian 98920403
2001C Eugene Choi 98991965
2001D Hazel Szekely 98993307
2002A Olive Szekely 98993163
2002B Raymond Tian 98920403
2002D Dylan Le 98920040
2100 Valen Tiernan 98525385
2200G Griffin Linklater 98870737
2200H Kyle Hawkes 98950826
2300A Raymond Tian 98920403
2300E Brandon Krezeski 98920942
2300G Griffin Linklater 98870737
2400D Hazel Szekely 98993307
2400E Aaron Kroeker 98876669
2401G Jacob Ollivier 98883799
2500A Raymond Tian 98920403
2600A Peter Lu 98938575
2600B David Liu 98988100
2700A Peter Lu 98938575
2700b David Liu 98988100
2800 Youth Guitar Ensemble - Steven Guo, Jakob Peters, Yifan Hao, Eugene Choi 98991965
2800D Allegria Guitar Ensemble - Maxim Khodyrev, Anna Kovtunenko, David Liu, Peter Lu, Raymond Tian, Natalie Tsvetkov 98984760